Thư mời báo giá 

Hiện nay, Bệnh viện Mắt Trung ương chuẩn bị triển khai tổ chức các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho viên chức, người lao động của Bệnh viện năm 2023. Bệnh viện dự kiến mở các lớp huấn luyện cho viên chức, người lao động là các đối tượng thuộc nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 6 theo quy định của pháp luật, cụ thể:
  • Nhóm 2: Thành viên Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động của Bệnh viện gồm 10 người, trong đó có 06 người tham gia huấn luyện định kỳ và 04 người sẽ tham gia huấn luyện lần đầu.

  • Nhóm 3: Viên chức, người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc danh mục công việc do Bộ Lao động, Thương binh và xã hội ban hành, gồm 393 người, trong đó có 381 người tham gia huấn luyện định kỳ và 12 người tham gia huấn luyện lần đầu.

  • Nhóm 4: Viên chức, người lao động thuộc khối hành chính, hỗ trợ phục vụ của Bệnh viện gồm 143 người tham gia huấn luyện định kỳ.

  • Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên gồm 25 người, trong đó có 24 người tham gia huấn luyện định kỳ, 01 người tham gia huấn luyện lần đầu.

Bệnh viện trân trọng kính mời Quý Đơn vị có đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật, có khả năng đáp ứng các yêu cầu cơ bản của Bệnh viện gửi hồ sơ năng lực của Đơn vị kèm theo báo giá dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động về Bệnh viện theo địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Mắt Trung ương, phòng A307, 85 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 20/09/2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

62 Go top