Thư mời 

Báo giá khảo sát và xây dựng tiêu chí kỹ thuật cho danh mục vật tư để sửa chữa và thay thế thang máy của Bệnh viện năm 2023