Thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống mù loà 

Ngày 11/12/2007, tại Hội nghị NGOs đã diễn ra Lễ ra mắt Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống mù loà do TS. NguyễnThị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo;

Tại buỏi lễ ra mắt, TS. Nguyễn Thị Xuyên đã có bài phát biểu quan trọng. Ban biên tập xin đăng toàn văn bài phát biểu này: Kính thưa các Quý Ông, Quý Bà,Kính thưa các vị khách quí Đại diện cho Bộ Y tế CHXHCN Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Quý vị có mặt hôm nay trong Hội nghị quan trọng của các Tổ chức phi chính phủ đã và đang giúp đỡ Việt Nam về Phòng chống mù lòa để bàn về việc giúp đỡ xây dựng và thực hiện kế họach Phòng chống mù loà nhằm đạt được mục tiêu “ Thị giác 2020”. Trong những năm qua, công tác PCML ở Việt Nam đã được WHO, nhiều chính phủ các nước và các tổ chức NGO’s quốc tế và trong nước nhiệt tình giúp đỡ và ủng hộ. Bộ Y tế VN cùng Chính quyền các cấp ở các địa phương trong cả nước chúng tôi cũng đã và đang giành sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ cho công tác Phòng chống mù loà trong nhiều năm qua, và Việt Nam là một trong số những nước đã ký cam kết với WHO về việc ủng hộ sáng kiến toàn cầu của WHO về “Thị giác 2020” ngày 5/3/2000 tại Hà nội. Để thiết thực ủng hộ cho công tác Phòng chống mù lòa ở Việt Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2007 vừa qua, Bộ Y tế Việt Nam đã quyết định thành lập Ban điều hành quốc gia về công tác Phòng chống mù loà để có thể điều phối thống nhất và huy động mọi nguồn lực cho Phòng chống mù loà, nhằm đưa Phòng chống mù loà vào các kế hoạch và mục tiêu phát triển về y tế của quốc gia, với các thành viên là Đại diện của Bộ Y tế, Bệnh viện Mắt TƯ, Viện Dinh dưỡng quốc gia và các bệnh viện Mắt của các khu vực lớn trong cả nước. 

Nhiệm vụ của Ban điều hành quốc gia về công tác Phòng chống mù loà ở Việt nam là:

- Xây dựng và trình Bộ trưởng Y tế phê duyệt chiến lược và Kế họach hành động quốc gia về Phòng chống mù lòa đến năm 2020.

- Đôn đốc và kiểm tra giám sát việc thực hiện Kế họach hành động quốc gia

- Tổ chức các họat động nhằm huy động các nguồn lực trong và ngòai nước cho các họat động Phòng chống mù lòa .

- Tổ chức họp định kỳ để xem xét tiến độ họat động của các địa phương. Đề xuất với lãnh đạo Bộ Y tế những nội dung và thay đổi khi cần thiết. Kính thưa Quý ông, Quý bà! Hiện tại Việt Nam vẫn là một trong các nước nghèo trên thế giới, đa số nhân dân còn có mức sống thấp. Tuy ngân sách đầu tư của Nhà nước cho y tế còn có hạn và Việt Nam cũng còn nhiều vấn đề khác được xếp ưu tiên cao hơn Phòng chống mù loà, nhưng Bộ Y tế VN vẫn cam kết ủng hộ sáng kiến toàn cầu “Thị giác 2020” của WHO, và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, kể cả ưu tiên dành ngân sách cho Phòng chống mù loà đến 2020. Bộ Y tế Việt Nam cũng xin trân trọng đề nghị WHO, các tổ chức quốc tế và bạn bè trên thế giới tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ về mọi mặt cho công tác Phòng chống mù loà ở đất nước chúng tôi! Một lần nữa, thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn và quý báu của WHO, của các chính phủ và nhân dân các nước, của các tổ chức quốc tế và từ thiện trong nước cho công tác Phòng chống mù loà ở Việt Nam trong nhiều năm qua. 

Xin kính chúc các Quý vị sức khoẻ !Xin chân thành cảm ơn !

1401 Go top

Hướng dẫn khai bao y tế