TẬP HUẤN QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VỀ 5S, THÔNG TƯ 43/ TT-BYT HƯỚNG DẪN PHÒNG NGỪA SỰ CỐ Y KHOA TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH- CHỮA BỆNH, BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN PHẪU THUẬT 

Được sự đồng ý của Ban Giám đốc bệnh viện, ngày 17/10/2019 tổ Quản lí chất lượng thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp đã tổ chức buổi tập huấn cho các cán bộ, nhân viên trong bệnh viện về việc triển khai 5S, Thông tư 43/ TT-BYT hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong cơ sở khám bệnh- chữa bệnh, Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật

Thạc sỹ Nguyễn Diệu Linh giới thiệu phương pháp 5S, giới thiệu lại hình ảnh 5S bàn khám bác sỹ, khay đựng thuốc trên bàn khám đã được Ban Giám đốc và Hội đồng sáng kiến cải tiến Bệnh viện thông qua.

 

        

  

Cập nhật các thông tin trong Thông tư 43/ TT-BYT hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong cơ sở khám bệnh- chữa bệnh: cách phân loại sự cố y khoa, danh mục sự cố y khoa nghiêm trọng, mẫu báo cáo sự cố y khoa, phân tích, phản hồi , xử lý và phòng ngừa sự cố y khoa…

Giới thiệu, hướng dẫn Bộ tiêu chí chất lượng đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật. Trình bày nội dung 9 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật. Thông báo điểm chấm tiêu chí an toàn phẫu thuật do Tổ quản lí chất lượng đã phối hợp với khoa Gây mê hồi sức, phòng Điều dưỡng, phòng Vật tư, Khoa Dược, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa Xét nghiệm và các khoa lâm sàng triển khai.

Tác giả: Ths Nguyễn Diệu Linh – Tổ Quản lí chất lượng- Phòng KHTH

48714 Go top

Hướng dẫn khai bao y tế