Hướng dẫn đánh giá bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện 

Bộ tiêu chí được ban hành kèm theo hướng dẫn đánh giá chi tiết các tiêu chí phục vụ việc kiểm tra chất lượng Bệnh viện của Bộ Y Tế.

Để thuận lợi cho việc đánh giá các tiêu chí kiểm tra Bệnh viện. Truy cập vào link dưới đây để tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết

http://tieuchi.chatluongbenhvien.vn/list4home

28055 Go top