Hướng dẫn đánh giá bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện 

Bộ tiêu chí được ban hành kèm theo hướng dẫn đánh giá chi tiết các tiêu chí phục vụ việc kiểm tra chất lượng Bệnh viện của Bộ Y Tế.
Hướng dẫn khai bao y tế