Hội nghị nhóm hành động – Ban Chỉ đạo Quốc gia PCML 

Ngày 21/3/2008, nhóm hành động – Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống mù loà (PCML) đã họp lần thứ hai. Các thành viên tham dự gồm có: nhóm hành động và các tổ chức phi Chính phủ (NGOs)

Cần huy động mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu

Ngày 21/3/2008, nhóm hành động – Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống mù loà (PCML) đã  họp lần thứ hai. Các thành viên tham dự gồm có: nhóm hành động và các tổ chức phi Chính phủ (NGOs) như: CBM, HKI, Atlantic Philanthropies (AP). PGS. Đỗ Như Hơn – Phó Trưởng Ban PCML Quốc gia, Giám đốc Bệnh viện Mắt TW chủ trì cuộc họp.  

Tại cuộc họp, PGS.TS. Trần An báo cáo những công việc nhóm hành động đã làm được trong quý I vừa qua và kế hoạch cấn làm trong quý II. Trong đó  có một số việc liên quan đến thủ tục trình duyệt Bộ Y tế nên cần có thời gian phê duyệt.

Trong thời gian này, nhóm vẫn đang triển khai các công việc ở địa phương. Công việc quan trọng sắp tới của nhóm là chuẩn bị tổ chức 3 hội thảo vùng (dự kiến tháng 5 v à 6) và hội thảo Quốc gia lập kế hoạch PCML (dự kiến tổ chức vào tuần đầu tháng 8.2008); liên hệ với Bs. Hans (đại diện WTO) để thống nhất nội dung và thời gian của hội thảo. Sắp tới hội thảo ROP (ORBIS tài trợ) sẽ tổ chức tại Hà nội vào ngày 3-5/10/2008, hội thảo ROP trước đó đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo lần này sẽ đưa ra chuẩn Quốc gia hướng dẫn địa phương chẩn đoán và điều trị ROP. Hiện tại ngân sách cho hội thảo rất hạn chế. Do vậy, chúng ta sẽ phải huy động thêm sự giúp đỡ của các NGOs để hội thảo ROP tại Hà nội đạt kết quả.

Theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia PCML Nguyễn Thị Xuyên tại cuộc họp thứ nhất, Ban chỉ đạo cần một người làm chuyên trách cho Uỷ ban Quốc gia PCML. Phòng Chỉ đạo tuyến đã giới thiệu 1 cán bộ đã được đào tạo về y tế công cộng (public health) đảm  nhiệm vị trí này.

Về đề nghị hỗ trợ trang thiết bị văn phòng Uỷ ban, các tổ chức NGOs hứa sẽ nghiên cứu và phản hồi sớm.

2361 Go top

Hướng dẫn khai bao y tế