Cung cấp báo giá bổ sung vật tư y tế thông thường - vật tư y tế cho xét nghiệm 

Bệnh viện Mắt Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá bổ sung để tham khảo, xây dựng giá dự toán, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hóa chất - vật tư y tế năm 2023