Bệnh viện Mắt TW nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ, cấp cơ sở 

Ngày 16/1/2018, Bệnh viện Mắt TW đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư võng mạc và xác định yếu tố di truyền bằng kỹ thuật sinh học phân tử”. Đây là đề tài NCKH cấp Bộ do PGS.TS. Phạm Trọng Văn chủ trì thực hiện. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài được thành lập gồm các phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành nhãn khoa, ngành sinh học phân tử của Bệnh viện Mắt TW và trường Đại học Y Hà Nội. BS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp – Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày nội dung, các thành viên Hội đồng nhất trí đánh giá: đây là công trình có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn. Đặc biệt các kết quả nghiên cứu của đề tài được nhiều tờ báo, tạp chí khoa học quốc tế đăng tải, được sử dụng để biên soạn trong các giáo trình đào tạo trong nước. Đề tài đã cung cấp nền tảng kiến thức cho nhiều khóa luận cao học, nội trú và luận án nghiên cứu sinh. Tuy nhiên, để đề tài được hoàn thiện hơn cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài cần bổ sung đầy đủ ý kiến của thành viên Hội đồng và chỉnh sửa một số vấn đề như hình thức trình bày theo forrmat chung, danh mục kết quả thực hiện… Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu đề tài với những kết quả bỏ phiếu 6/6 đồng ý. Chiều ngày 18/1/2018 Hội đồng KHKT Bệnh viện cũng đã nghiệm thu 56 đề tài NCKH cấp cơ sở trong số hơn 100 đề tài NCKH cấp cơ sở đã đăng ký năm 2017.

Mặc dù sẽ có những phiên làm việc bổ sung nữa của của Hội đồng KHKT để nghiệm thu đề tài NCKH và sáng kiến cải tiến nhưng năm 2017 là năm số lượng NCKH đạt mức kỷ lục, báo hiệu sự thăng hoa của phong trào NCKH trong Bệnh viện.

Với những kết quả bỏ phiếu 6/6 đồng ý, Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu đề tài.

Hòa Long

21458 Go top