Tổ Thư ký đối ngoại

Là đầu mối liên hệ với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; Lập kế hoạch công tác, phiên dịch,  tiếp đón các đoàn khách quốc tế đến công tác tại Bệnh viện và các địa phương trong cả nước; Hoàn thành các thủ tục tiếp nhận các dự án, viện trợ nứơc ngoài cho Bệnh viện và ngành Mắt; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc giao.

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 167
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 167
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 25768633