Bệnh viện Mắt TW tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày An toàn người bệnh thế giới 17/9/2022 

Thực hiện công văn số 4772/BYT-KCB ngày 5/9/2022 của Bộ Y tế về việc hưởng ứng ngày An toàn người bệnh thế giới 17/9/2022, Bệnh viện Mắt TW đã triển khai đồng loạt các hoạt động phong trào với chủ đề: “Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại”.

Bệnh viện đã tổ chức lớp tập huấn chuyên đề nhằm phổ biến kiến thức, mô hình cải tiến sử dụng thuốc an toàn cho nhân viên y tế và người bệnh. Trong buổi tập huấn kết hợp báo cáo kết quả triển khai Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh viện cũng tổ chức tham gia khảo sát của Bộ Y tế về chủ đề “Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại” theo hình thức trực tuyến. Ngoài ra Bệnh viện còn triển khai các hoạt động tuyên truyền bằng pano biểu ngữ, biển Led điện tử cho sự kiện này.

Một số hình ảnh:

 

 

 

715 Go top