Bệnh viện Mắt TW cùng chung tay phát triển các hoạt động phòng chống mù lòa cùng các tổ chức phi chính phủ 

Ngày 7/4/2017, Bệnh viện Mắt TW đã tham dự vào Hội thảo thường niên của các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong công tác chăm sóc mắt tại Việt Nam. Tới dự có đại diện của 6 tổ chức phi chính phủ đang hỗ trợ ngành Mắt tại Việt Nam: ORBIS, HKI, ECF, BHVI, FHF, CBM; Ông Phí Duy Tiến đại diện lãnh đạo Bệnh viện Mắt Hồ Chí Minh, Bà Trần Bích Phượng đại diện IABP tại Việt Nam.

Tại Hội thảo, Giám đốc Bệnh viện Mắt TW, Phó trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống mù lòa TS. Nguyễn Xuân Hiệp đã có bài báo cáo về sự hợp tác cùng các NGO trong hoạt động phòng chống mù lòa trong Quý 1 năm 2017 và định hướng một số hoạt động sẽ tập trung trong những quý tiếp theo năm 2017.

TS Nguyễn Xuân Hiệp ghi nhận những đóng góp to lớn của các tổ chức phi Chính phủ vào Việt Nam nói chung và ngành Mắt nói riêng thông qua các hoạt động đào tạo nhân lực, hỗ trợ phẫu thuật, khám sàng lọc tật khúc xạ, đục thể thủy tinh,…, cung cấp trang thiết bị nhãn khoa, hỗ trợ trong việc xây dựng chính sách và khẳng định, Bệnh viện Mắt TW sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất sẵn sàng hợp tác cùng các tổ chức phi chính phủ trên tinh thần cởi mở, chia sẻ, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

TS. Nguyễn Xuân Hiệp - Phó trưởng Ban chỉ đạo QGPCML, Giám đốc BVMTW tham dự hội thảo cùng các NGO hỗ trợ ngành mắt tại Việt nam

TS. Nguyễn Xuân Hiệp - Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia PCML, Giám đốc BVMTW tham dự hội thảo cùng các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ ngành Mắt tại Việt Nam

Tại Hội thảo các NGO trình bày các báo cáo và thảo luận nội dung liên quan đến:

  1. Cập nhật các hoạt động dự án chăm sóc mắt tại VN trong Quý 1 và kế hoạch hoạt động trong Quý 2
  2. Thảo luận về kế hoạch hành động vận động chính sách về việc chi trả Bảo hiểm Y tế cho 1 số bệnh về mắt
  3. Thảo luận và thống nhất kế hoạch hợp tác chiến lược giữa các tổ chức phi chính phủ với các cơ quan liên quan đến hoạt động chăm sóc mắt tại VN (chiến lược Quốc gia phòng chống mù lòa, kế hoạch hoạt động ngành mắt tới năm 2020 và tầm nhìn 2030,
  4. Việc đẩy mạnh giới thiệu cho cộng đồng về các tổ chức NGO trên blog, facebook

Hội nghị đã nghe báo cáo tham luận về những chia sẻ, bài học kinh nghiệm trong việc triển khai dự án giữa các tổ chức cùng các tổ chức, cơ quan liên quan đến hoạt động phòng chống mù lòa: dự án triển khai, đánh giá về mô hình ChildSight của HKI tại Hà Nội, Nam Định, Cần Thơ; dự án của BHVI về đào tạo cử nhân khúc xạ; những thuận lợi, khó khăn trong việc thay đổi chính sách bảo hiểm của ORBIS, Dự án đào tạo và xây dựng giáo trình chăm sóc mắt trẻ em của ORBIS, Dự án điều tra lại mắt hột tại Hà Giang cùng FHF tiến tới thanh toán mắt hột năm 2019...

Các tổ chức phi chính phủ cũng đồng ý và nhất trí trong việc hỗ trợ kinh phí để tổ chức Hội nghị công bố chiến lược Quốc gia phòng chống mù lòa tới năm 2020 và tầm nhìn 2030 dự kiến vào tháng 5 tới. Hội nghị này sẽ là nơi để công bố Quyết định chiến lược Quốc gia PCML và là cơ sở pháp lý cho các hoạt động phòng chống mù lòa của tỉnh thành trong những năm tới. Hội nghị gồm: đại diện tổ chức phòng chống mù lòa quốc tế (IAPB), tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam (WHO), sự tham gia của lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện 01 SYT các tỉnh./ thành, 01 đại diện UBND tỉnh/ thành, 01 đại diện cơ sở chăm sóc mắt tại tỉnh/ thành của 64 tỉnh/ thành, một số các Bệnh viện, Ban, ngành có liên quan, một số cơ quan truyền thông.

TS Nguyễn Xuân Hiệp Giám đốc Bệnh viện Mắt TW, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống mù lòa cũng chỉ ra một số những vấn đề bất cập trong hoạt động hỗ trợ của các NGO trong hoạt động phòng chống mù lòa

  1. Các dự án của NGO hoạt động còn chồng chéo, nhiều tỉnh có nhiều dự án trong khi một số tỉnh khó khăn thì không có hỗ trợ của các NGO.
  2. Do một số dự án của các NGO không thông qua Bệnh viện Mắt TW vì vậy gặp một số khó khăn trong quá trình triển khai tuy nhiên BVMTW cũng đã giúp hỗ trợ và khắc phục các khó khăn này để dự án có thể triển khai thuận lợi
  3. BVMTW với vai trò bệnh viện chuyên ngành đứng đầu ngành mắt Việt Nam vì vậy sẽ chịu trách nhiệm trong chuyên môn và trong việc tham mưu cho Bộ Y tế các vấn đề liên quan đến chính sách và kĩ thuật.

Kết thúc Hội thảo các Tổ chức phi chính phủ cam kết cùng với Bệnh viện Mắt TW giúp đỡ Việt Nam trong hoạt động phòng chống mù lòa hướng tới mục tiêu “ Thị giác 2020”

 

Duy Thắng

39248 Go top

Hướng dẫn khai bao y tế