Ban chỉ đạo Quốc gia PCML họp phiên thường kỳ lần 3: 

Ngày 10/7/2009 Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống mù loà (BCĐ QG PCML) họp phiên toàn thể lần 3 với sự tham dự của các thành viên, các tổ chức quốc tế.

Kinh phí vẫn là trở ngại lớn

Đã có 40 địa phương thành lập Ban chỉ đạo PCML cấp tỉnh

Ngày 10/7/2009 Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống mù loà (BCĐ QG PCML) họp phiên toàn thể lần 3 với sự tham dự của các thành viên, các tổ chức quốc tế. Phiên họp này nhằm đánh giá hoạt động PCML 6 tháng đầu năm và đưua ra kế hoạch, giải pháp trong côngtác PCML 6 tháng cuối năm. Ông Đỗ Như Hơn, Phó trưởng BCĐ QG PCML - Bộ Y tế chủ trì phiên họp.


Theo báo cáo BCĐ QG PCML, công tác PCML trong 6 tháng đầu năm có những hoạt động tích cực. Đến nay, đã có 40 tỉnh, thành phố trên toàn quốc thành lập Ban chỉ đạo PCML và bước đầu BCĐ PCML một số tỉnh đã có những hoạt động như kháo sát, đánh giá thực trạng PCML trên địa bàn và tăng cường công tác khám, điều trị các bệnh mắt tại cộng đồng.

Trong 6 tháng qua, BCĐ QG PCML đã có những hoạt động hỗ trợ cho công tác PCML ở các địa phương : khảo sát dự án Vision Center tại huyện Ngọc Lạc (thanh Hoá), kiểm tra dự án CBM ở Gia Lai, xây dựng kế hoạch PCML năm 2009 với những chỉ tiêu hoạt động cụ thể : mổ đục thể thuỷ tinh, quặm, hỗ trợ thể thuỷ tinh nhân tạo....Phốii hợp với các tổ chức quốc tế triển khai công tác PCML có hiệu quả... Vận động tài trợ và phối hợp với nhiều địa phương tổ chức các chương trình phẫu thuật đục thể thuỷ tinh nhân đạo tại các tỉnh : Nghệ an, Ninh Bình, Lao Cai, hà Nam, Cao Bằng, Hào Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang....

Bên cạnh những thành quả, các thành viên BCĐ QG PCML thảo luận chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện các chỉ tiêu công tác giải phóng mù loà, nổi cộm nhất là vấn đề kinh phí dành cho công tác PCML.

Theo ông Nguyễn Chí Dũng - Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Mắt Trung ương, việc giao các chỉ tiêu PCML cho các địa phương vẫn là hình thức bởi muốn thực hiện các chỉ tiêu đó phải kèm theo kinh phí và những giải pháp về kinh phí, trong khi kinh phí 2009 của BCĐ QG PCML được Bộ Y tế xét duyệt cấp 1 tỷ đồng cho công tác PCML! Việc vận động các tổ chức quốc tế tham gia cũng không thể giải quyết các chỉ tiêu đặt ra.

Theo ông Dũng, giải pháp trước mắt mà BCĐ QG PCML đang đề xuất lãnh đạo Bộ Y tế phần nào chia sẻ với người bệnh và thúc đẩy thực hiện các chỉ tiêu PCML chính là cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi của bảo hiểm y tế đối với thanh toán các ca mổ đục thể thuỷ tinh và quặm (những bệnh khá phổ biến tại cộng đồng) ở bất kỳ cơ sở y tế nào trên quy mô toàn quốc. Cũng theo ông Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục y tế Dự phòng, phải đề xuất với Bộ Y tế, Chính phủ quan tâm coi trọng và đưa chương trình PCML trở thành chương trình mục tiêu quốc gia thì khi đó mới tạo ra sự đồng thuận, tòan diện và khác biệt trong công tác PCML trên quy mô toàn quốc.

Các đại biểu đều cơ bản nhận thấy: kinh phí là trở ngại lớn nhất hiện nay trong công tác PCML, tuy nhiên sự nỗ lực của ngành mắt cần thiết phải có sự ủng hộ của các cấp ngành, toàn xã hội, đặc biệt sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ sẽ tạo « nền » cho công tác PCML phạm vi toàn quốc đạt được hiệu quả cao và toàn diện hơn.

 

2068 Go top

Hướng dẫn khai bao y tế