Bản báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng BV 6 tháng đầu năm 2019 và những ưu nhược điểm chất lượng BV 

Là một bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về nhãn khoa, bệnh viện luôn chú trọng nâng cao năng lực kỹ thuật chuyên môn, thường xuyên nghiên cứu ứng dụng cập nhật các kỹ thuật mới để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh, bên cạnh đó không ngừng nâng cao công tác quản lý chất lượng, đổi mới thái độ và phong cách phục vụ hướng đến hài lòng người bệnh