Thông báo mời tham gia tư vấn sửa chữa

Hệ thống phòng cháy chữa cháy của Bệnh viện Mắt Trung ương

Thư mời chào giá hóa chất vật tư y tế

Các gói thầu hóa chất - vật tư y tế năm 2023

Thư mời chào giá (Lần 2)

Mời cung cấp báo giá các loại bóng đèn chuyên dụng

Thư mời báo giá

Mời cung cấp báo giá các loại bóng đèn chuyên dụng

Thư mời báo giá

1. Tư vấn lập cấu hình chỉ tiêu kỹ thuật 2. Thẩm định cấu hình chỉ tiêu kỹ thuật

Thư mời báo giá

Cung cấp bảo dưỡng hệ thống máy điều hòa của Bệnh viện năm 2023

Thư mời chào giá

Các đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn đấu thầu

Thư mời chào giá

Mời cung cấp báo giá sinh phẩm phục vụ nuôi cấy vi sinh

Thư mời chào giá

- Cung cấp bảo dưỡng hệ thống máy điều hòa của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2023 - Khảo sát và tư vấn xây dựng tiêu chí kỹ thuật cho danh mục vật tư để sửa chữa và thay thế thang máy của Bệnh viện Mắt Trung ương

Thư mời chào giá

Dịch vụ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2023
Trang 4 trong 10 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>