Văn bản gửi các công ty cung cấp báo giá Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu. 

Để phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2021-2022, Bệnh viện Mắt trung ương cần mua các loại thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu. Để có thể lựa chọn các sản phẩm có cấu hình, giá cả phù hợp, Bệnh viện Mắt TW đề nghị Quý công ty gửi báo giá các loại thủy tinh thể nhân tạo mềm đơn tiêu mà công ty đang cung cấp tại Việt Nam.