Tổ chức đào tạo đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 

Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và căn cứ vào tình hình dịch bệnh hiện nay, từ ngày 14/02/2022 Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức thực hiện trở lại hoạt động tiếp nhận các học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục Y dược và các học viên đang theo học các chương trình do Bệnh viện tổ chức.

Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gồm công văn số 9955/BYT-K2ĐT, về việc “Đảm bảo kiểm soát dịch COVID-19 & tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức hoạt động dạy học thực hành lâm sàng” do Bộ Y tế ban hành ngày 23/11/2021.

Và căn cứ vào tình hình dịch bệnh hiện nay; Từ ngày 14/02/2022, Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức thực hiện trở lại hoạt động tiếp nhận các học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục Y dược và các học viên đang theo học các chương trình do Bệnh viện tổ chức.

Yêu cầu học viên, sinh viên khi tham gia học tập và thực hành tại bệnh viện nghiêm chỉnh chấp hành các Quy định phòng, chống dịch của Bộ Y tế và Bệnh viện Mắt Trung ương. Gồm:

  1. Các học viên, sinh viên đã được tiêm chủng vắc xin phòng, chống Covid-19 ít nhẩt 2 mũi trở lên.
  2. Các học viên, sinh viên chủ động khai báo y tế, báo cáo Trưởng Khoa/Phòng nơi mình đang thực tập để thực hiện tuân thủ giám sát y tế.
  3. Định kỳ thứ hai hàng tuần (trước 07h30) có giấy xác nhận xét nghiệm nhanh Covid-19 âm tính hoặc tự thực hiện xét nghiệm nhanh Covid-19 dưới sự giám sát của Khoa/phòng thực tập hoặc Bộ môn và báo cáo kết quả cho Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo trước 08h00 cùng ngày.

(Học viên, sinh viên tự túc chi phí xét nghiệm nhanh Covid-19)

2686 Go top