Thông báo về việc chuyển người bệnh đến Bệnh viện Mắt Trung ương 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế công văn số 2462/BYT-KCB ngày 26/4/2023 về việc chuyển tuyến người bệnh giữa các cơ sở y tế, để đảm bảo công tác tiếp nhận khám và điều trị cho người bệnh chuyển tuyến

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế công văn số 2462/BYT-KCB ngày 26/4/2023 về việc chuyển tuyến người bệnh giữa các cơ sở y tế, để đảm bảo công tác tiếp nhận khám và điều trị cho người bệnh chuyển tuyến  đến bệnh viện Mắt Trung ương được thuận lợi, kịp thời, chu đáo, Bệnh viện Mắt Trung ương xin đề nghị các đơn vị khi chuyển người bệnh có bệnh lý dịch kính võng mạc cần phẫu thuật xin liên hệ trước với các bác sĩ của bệnh viện Mắt Trung ương như sau: 

- Trong giờ hành chính: 

   1. TS. Bs. Thẩm Trương Khánh Vân - Trưởng khoa Chán thương mắt  -  0983345044

   2. TS. Bs Nguyễn Thị Nhất Châu - Trưởng khoa Dịch kính-Võng mạc  -  0904756894

   3. TS. Bs Đỗ Tấn - Trưởng khoa Glocom  -  092364598

- Ngoài giờ hành chính: Bác sĩ trực cấp cứu 0961090964

Bệnh viện xin trân trọng thông báo, cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị

 

188 Go top