Mời cung cấp báo giá thủy tinh thể nhân tạo mềm, đa tiêu, loạn thị 

Để phục vụ cho hoạt động chuyên môn năm 2021-2022, Bệnh viện Mắt TW cần mua các loại thủy tinh thể nhân tạo mềm hai tiêu điểm, thủy tinh thể nhân tạo mềm ba tiêu điểm ....
Hướng dẫn khai bao y tế