Mời báo giá: Cung ứng dịch vụ bảo vệ 

Hiện nay, Bệnh viện Mắt Trung ương triển khai xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ bảo vệ cơ quan cho Bệnh viện trong năm 2022. Để có căn cứ xây dựng giá gói thầu, Bệnh viện trân trọng kính mời Quý công ty có khả năng đáp ứng các yêu cầu cơ bản của Bệnh viện gửi báo giá cung cứng dịch vụ bảo vệ cụ thể như sau :
Hướng dẫn khai bao y tế