Mời báo giá các loại thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu. 

Bệnh viện Mắt TW cần mua các loại thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu để phục vụ công tác khám chữa bệnh, có các đặc điểm kỹ thuật trong danh sách dưới đây. Bệnh viện xin mời các nhà cung cấp gửi báo giá có catalog của sản phẩm, phân nhóm theo thông tư 14 của Bộ Y Tế về Bệnh viện. Xin gửi báo giá trước ngày 30/3/2021