Kính mời tham dự hội thảo: Phim nước mắt bất ổn định trong bệnh lý khô mắt - từ lý thuyết đến ứng dụng lâm sàng 

THÔNG BÁO: Vì lý do dịch bệnh nên BTC quyết định tạm hoãn hội thảo ngày 12/05/2021.
Hướng dẫn khai bao y tế