Kính mời Quý đại biểu tham dự Hội thảo trực tuyến với chủ đề TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH MẠCH MÁU HẮC MẠC DẠNG POLYP - PCV 

14h00 - 16h00, thứ tư ngày 21/07/2021: truyền hình trực tiếp từ Bệnh viện Mắt Trung Ương