Kính mời Quý đại biểu tham dự Hội thảo trực tuyến với chủ đề CẬP NHẬT TRONG QUẢN LÝ TOÀN DIỆN BỆNH TĂNG NHÃN ÁP 

14h00 - 16h00, thứ tư ngày 24/11/2021: truyền hình trực tiếp từ Bệnh viện Mắt Trung Ương