Kế hoạch đào tạo năm 2022 của Bệnh viện Mắt Trung Ương 

Theo kế hoạch đào tạo của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2022 , các khóa học sẽ được tổ chức theo thời gian dự kiến, đồng thời dựa vào nhu cầu và số lượng đăng ký thực tế của học viên

Theo kế hoạch đào tạo của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2022 , các khóa học sẽ được tổ chức theo thời gian dự kiến, đồng thời dựa vào nhu cầu và số lượng đăng ký thực tế của học viên.

Bệnh viện Mắt Trung ương đề nghị các cơ quan và các cá nhân có nhu cầu đào tạo, đăng ký khóa học và số lượng học viên (tên, tuổi, chức vụ, văn bằng, cơ quan công tác, điện thoại liên hệ) bằng đường công văn/thư tín về địa chỉ Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo, Bệnh viện Mắt Trung ương, 85 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐT: 024.38228956.

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỆNH VIỆN MẮT TW NĂM 2022
TT Thời điểm Nội dung đào tạo Thời gian Học phí dự kiến/khóa Đối tượng tham gia học Đơn vị và CB chịu trách nhiệm
1 Khóa 32: Tháng 05 - 08/2022 Lớp Khúc xạ 3 tháng 15.000.000 đ Đã tốt nghiệp ĐDĐK mắt Phòng ĐT (Ths.Trang + CN. Hạnh) + K. Khúc xạ
2 Khóa 10: tháng 10/2022 Lớp Mài lắp kính 1 tháng 8.000.000 Đã tốt nghiệp ĐDĐK mắt Phòng ĐT (Ths.Trang + CN. Hạnh) + K. Khúc xạ + Phòng VT
3 Khóa 5: Tháng 04/2022
Khóa 6: Tháng 06/2022
Tiêm Nội nhãn 2 Tuần 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Trang + CN. Hạnh)
4 Khóa 44: Tháng 07/2022 Lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt 6 tháng 12.000.000 đ Đã tốt nghiệp ĐDĐK hoặc y sỹ ĐK chuyển đổi ĐD Phòng ĐT (Ths.K Trung + CN. Hạnh + NB. Hồng) + Các Khoa
5 Khóa 2: Tháng 08/2022 Lớp Vi phẫu cơ bản 1 tháng 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Dũng + Ths. Hồng + NB. Hồng) +Wetlab H.702
6 Khóa 4: Tháng 09/2022 Lớp đào tạo về kỹ thuật tiểu phẫu 1 tháng 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp ĐDCK, BSĐK Phòng ĐT (Ths.Dũng + NB. Hồng) + Khoa khám bệnh&ĐTNT
7 Khóa 13: 05-10/2022 Lớp Phẫu Thuật Dịch kính-Võng mạc 4 tháng 25.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths.K Trung + CN Linh) + K. CT + K. DKVM
8 Khóa 2: Tháng 03/2022 Lớp chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh- Học phần thực hành 5 tuần 7.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Hồng + CN. Linh) + Khoa CĐHA
9 Khóa 3: Tháng 07/2022 Lớp chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh 3 tháng 18.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Hồng + CN. Linh) + Khoa CĐHA
10 Khóa 1: Tháng 08/2022 Lớp chuyên đề OCT 02 Tuần 3.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Hồng + CN. Linh) + Khoa CĐHA + Khoa Glôcôm + Khoa DKVM
11 Khóa 18: Tháng 5/2022 Lớp chuyên đề Siêu âm A, B- Học phần thực hành 05 Tuần 6.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Hồng + CN. Linh) + Khoa CĐHA
12 Khóa 19: Tháng 9/2022 Lớp chuyên đề Siêu âm A, B 05 Tuần 8.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Hồng + CN. Linh) + Khoa CĐHA
13 Khóa 1: Tháng 11/2022 Lớp chuyên đề X-Quang - CT scanner - MRI 02 Tuần 3.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Hồng + CN. Linh) + Khoa CĐHA + Khoa Chấn thương
14 Khóa 15: 07-09/2022 Lớp phẫu thuật Mộng 3 tháng 15.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths.Hồng + Ths. Ngọc + BS. Đạt) + Khoa GM + Khoa KB&ĐTTYC
15 Khóa 15: 07-09/2022 Lớp chuyên đề PT tạo hình- Thẩm mỹ 3 tháng 20.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths. Trang + Ths. Ngọc) + Khoa PT TH&TM
16 Khóa 1: Tháng 08-12/2022 Lớp chuyên đề Phẫu thuật glôcôm 3 tháng 15.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths.Giang + Ths. Ngọc) + Khoa Glôcôm
17 Khóa 1: Tháng 10-12/2022 Lớp Laser trong Nhãn khoa 2 tháng 10.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths.Trung+ Ths Dũng + Ths. Ngọc) + Các khoa
18 Khóa 21: Tháng 06/2022 Lớp PT Phaco cơ bản 6 tháng 30.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt và có chứng chỉ vi phẫu Phòng ĐT (Ths. Giang + CN. Hà + BS. Đạt) + Các Khoa
19 Mở liên tục và gọi học theo thời gian đăng ký của học viên Lớp kèm cặp trên máy mô phỏng Simulator (lớp Dịch kính võng mạc.. ) 1 tuần 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSĐK Phòng ĐT (Ths Hồng + CN. Hà ) + Phòng Simulator D.510
20 Lịch cụ thể của trường ĐH Y Hà Nội Lớp Bác sỹ Chuyên khoa Định hướng (liên kết với ĐH Y Hà Nội)     Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths. Trang + CN. Linh) + Các Khoa
21   Lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt hợp tác với SNEC 3 tháng Cập nhật sau Đã tốt nghiệp Điều dưỡng đa khoa Phòng ĐT (Ths. Hồng + Ths Trang + Ths Giang + BS Đạt) + Các Khoa
22 Mở liên tục và gọi học theo thời gian đăng ký của học viên Lớp kèm cặp các chuyên đề và thời gian theo nhu cầu của học viên 1 tháng/ Bác sỹ 3.000.000đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (CN. Linh)
1 tháng/ điều dưỡng, KTV 2.000.000đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (CN. Linh)
_ Các lớp đào tạo về Simulator và Vi phẫu sẽ được mở liên tục.
_ Các học viên có thể đăng ký học kèm cặp các chuyên đề và thời gian theo nhu cầu.
_ Các tỉnh và các tổ chức có thể đăng ký để mở lớp theo yêu cầu cụ thể.
_ Tuỳ theo tình hình thực tế (do ảnh hưởng của dịch covid), các lớp có thể giảng lý thuyết online & thực hành lâm sàng tại bệnh viện và tại cơ sở.

_ Thời điểm mở lớp có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng đăng ký học. Do vậy học viên cần đăng ký sớm (ghi rõ họ tên, lớp học, cơ quan công tác, số điện thoại, văn bằng chứng chỉ hiện có ...)
6943 Go top

></a>
   </div>
  </div>
</div>


 <!--
<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-120902428-1', 'auto');
 ga('send', 'pageview');

</script>
<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-104389361-1', 'auto');
 ga('send', 'pageview');

</script>

<div id=