Hướng dẫn cập nhật ứng dụng chứng nhận tiêm Vaccine 

Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử là ứng dụng trên nền tảng thiết bị điện tử của Bộ y tế giúp người dân Việt Nam biết và tự quản lý thông tin sức khỏe của bản thân, chủ động trong việc phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe bản thân. Dưới đây là hướng dẫn cập nhật chứng nhận tiêm Vaccine.
Hướng dẫn khai bao y tế