Hợp tác đào tạo giữa Bệnh viện Mắt Trung ương và Trung tâm Mắt quốc gia Singapore 

Từ ngày 6 - 10/6/2022 đoàn chuyên gia Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore do PGS.TS Thiyagarajan Jayabaskar - Giám đốc đào tạo làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

Mục đích chuyến thăm và làm việc giữa 2 bên nhằm tăng cường mối liên kết chặt chẽ giữa các thành viên cấp lãnh đạo và nhóm điều hành; Đào tạo thí điểm đội ngũ giảng viên tại Bệnh viện Mắt TW bằng giảng dạy và thảo luận tương tác trực tiếp, tiến tới xây dựng chương trình cho toàn hệ thống nhãn khoa Việt Nam. PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp – Giám đốc bệnh viện, PGS.TS. Cung Hồng Sơn – P.Giám đốcbệnh viện, Giám đốc Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến, PGS.TS. Bùi Thị Vân Anh – Trưởng phòng QLKH- Đào tạo và các bác sĩ, chuyên viên phòng Đào tạo đã dành nhiều thời gian làm việc với đoàn.

Trong 1 tuần làm việc, 2 bên đã có 5 phiên họp và thảo luận nhằm trao đổi thông tin, thống nhất nội dung giảng dạy và hoạch định chiến lược phát triển chương trình đào tạo tại Việt Nam.Đặc biệt 2 bên đã tổ chức thành công lớp đào tạo thí điểm cho 10 học viên là các bác sĩ, điều dưỡng nhiều kinh nghiệm của bệnh viện. Lớp học cung cấp cho các học viên kiến thức và kỹ năng đào tạo trực tuyến LMS và kỹ năng giảng dạy thực hành lâm sàng. Đây sẽ là đội ngũ giảng viên nòng cốt cho các khóa đào tạo điều dưỡng đạt chuẩn quốc tế sau này.

Ảnh một số hoạt động:

 

 

 

 

 

 

500 Go top