Hội thảo: Ngày thị giác thế giới và tiêu điểm năm 2020 

Hành trình mang đến "Quyền được nhìn thấy cho bệnh nhân phù hoàng điểm do đái tháo đường DME"