Hội thảo khoa học tật khúc xạ 

Bệnh viện Măt Trung ương hợp tác với tập đoàn y tế Nhật Bản sẽ tổ chức Hội thảo tật khúc xạ vào ngày 10/11/2023