Hội nghị Đại biểu Cán bộ viên chức BV Mắt Trung ương năm 2021 

Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2021 được tổ chức vào lúc 13h30 ngày 20/01/2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ; Ban Giám đốc; BCH Công đoàn; Đoàn Thanh niên; Lãnh đạo các khoa, phòng; Tổ trưởng công đoàn và các cán bộ viên chức tiêu biểu đại diện cho các khoa, phòng trong Bệnh viện.


Hội nghị nhất trí thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2021 do đồng chí Phạm Ngọc Đông - Phó Giám đốc Bệnh viện trình bày.
Hội nghị đã được nghe Phó Giám đốc Nguyễn Đức Thành báo cáo tài chính công khai năm 2021 và bản kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng, sửa chữa bệnh viện năm 2022;
Ngoài ra Hội nghị còn được nghe các ý kiến thảo luận của cán bộ viên chức để đưa ra giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh cũng như đảm bảo đời sống của CB CNV trong bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đã giải đáp các ý kiến đóng góp của các khoa phòng đồng thời giao cho những bộ phận có liên quan lên kế hoạch cụ thể để triển khai các công việc; đồng thời đưa ra Hội nghị Phương hướng phát triển bệnh viện năm 2022 như sau:
Thứ nhất, về Cơ cấu tổ chức – điều hành BV:
- XD chức năng, nhiệm vụ của khoa/phòng + các đ/vị của BV, bố trí lại một số đơn vị theo “Luật Tổ chức Chính phủ”.
- Hoàn thành công tác Quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026
-  Hoàn thành đề án “Vị trí việc làm”, sắp xếp hợp lý nhân lực tại các khoa, phòng
- Tiếp tục hoàn thiện các văn bản, qui định, quy trình…về các mặt hoạt động của BV triển khai trong năm 2022 và những năm tới. 
Thứ hai, về công tác chuyên môn:
- Tích cực phòng chống Covid 19, chuyển dần sang trạng thái “bình thường mới”
- Hoàn thiện qui chế, qui định chuyên môn, cải tiến thủ tục KCB, HSBA
- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ BS, ĐD, KTV
- Tiếp tục “ Đổi mới phong cách & thái độ phục vụ”: tất cả các đối tượng
- Phát triển lĩnh vực thẩm mỹ: Đào tạo, triển khai
- Phát triển các kỹ thuật mới tại các khoa/phòng
- Phát triển đầu tư vào một số lĩnh vực:
    + Nâng cấp hệ thống sinh hiển vi PT có gắn camera & truyền ra phòng giảng dạy
    + Đầu tư TTB hệ thống PK chất lượng cao, PK theo yêu cầu
    + Trang bị máy móc cho chẩn đoán và điều trị một số bệnh: Glocom, DK-VM, CT, MTE... hiện đại, hiệu quả, ngang tầm khu vực
    + Thay thế dần 1 số máy móc chẩn đoán và điều trị: Laser, Phaco, Cắt DK...
    + Triển khai và cố gắng hoàn thành Bệnh án điện tử
Thứ ba, về cơ sở hạ tầng:
- Nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh trong BV.
- Nâng cấp các phòng làm việc nhà C.
- Cải tạo nhà B, nhà C, nhà A – nâng lên 01 tầng
Thứ tư, về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học:
- Nâng cao chất lượng BS- ĐD & các đối tượng khác. Mở các khóa đào tạo, kiểm tra, gắn tiêu chí đào tạo với tiêu chí thi đua
 - Mở rộng hợp tác với các trường ĐH trong & ngoài nước, các Cty, hãng Dược phẩm, máy móc...
 - Đa dạng hóa các hình thức đào tạo tại BVMTW, tại các cơ sở theo lớp, theo nhóm, theo kế hoạch, theo yêu cầu...
 - Triển khai đề tài cấp NN về “Đánh giá tỷ lệ tật khúc xạ học đường”, triển khai các đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở
 - Tăng số lượng GS, PGS
Thứ năm, tăng cường công tác chỉ đạo tuyến:
- Tiếp tục chương trình PCML & 1816 có hiệu quả
- Tiếp tục chương trình thanh toán bệnh mắt hột
 - Phối hợp với các NGOs thực hiện một số dự án cộng đồng: Tật khúc xạ, Đái tháo đường ...
Thứ sáu, về công tác tài chính:
- Nâng cao thu nhập và đời sống CBCNV thông qua tăng các khoản thu hợp pháp
 - XD cơ cấu giá của các dv kỹ thuật, khu KTC, điều trị tự nguyện
 - Hoàn thiện qui chế chi tiêu nội bộ của BV, qui chế phân phối trong quản lý và hỗ trợ quản lý tại khoa KCBTYC, của các khoa phòng trong BV
 - Xây dựng hoàn chỉnh “Quy trình mua sắm”, thành lập “Tổ đấu thầu chuyên nghiệp”
 - Cải tiến các quy trình liên quan đến TCKT: thu tiền, các thủ tục thanh toán

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Khánh Sâm thay mặt Ban Thanh tra nhân dân Báo cáo hoạt động công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020- 2021.
Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trịnh Thị Hồng Lý báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng các cá nhân, tập thể năm 2021 và Phương hướng công tác thi đua năm 2022. 
Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức Bệnh viện Mắt Trung ương đoàn kết nhất trí phát huy những thành tích đã đạt được, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ góp phần xây dựng Bệnh viện ổn định và phát triển.

Một số hình ảnh của Hội nghị

 

 

 

 

 


 

2142 Go top