Điều chỉnh giá dịch vụ phẫu thuật phaco tại Khám bệnh và điều trị theo yêu cầu 

Hướng dẫn khai bao y tế