Bãi bỏ một số giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu