STT Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1 52/2019/QH14 27/12/2019 Quốc hội Luật Cán bộ, công chức, viên chức sửa đổi năm 2019
2 45/2019/QH 20/11/2019 Quốc hội Bộ Luật Lao Động 
3 36/2018/QH14 28/11/2018 Quốc hội Luật Phòng, chống tham nhũng
4 46/2014/QH13 13/06/2014 Quốc hội Luật BHYT sửa đổi năm 2014
5 09/2012/QH13 18/06/2012 Quốc hội Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
6 40/2009/QH12 23/11/2009 Quốc hội Luật Khám bệnh, chữa bệnh