STT Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1 4545/BYT-TCCB 07/08/2019 Bộ Y tế V/V: tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019