STT Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1 10/2015/TTLT-BYT-BNV 27/05/2015 Bộ Y tế QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP BÁC SĨ, BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG, Y SĨ