STT Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1 Số: 2024/HD-BVMTW 27/11/2020 Cơ sở Hướng dẫn đánh giá , xếp loại chất lượng viện chức
2 Hướng dẫn đánh giá đảng viên, chi bộ cuối năm 25/11/2019 Cơ sở Hướng dẫn đánh giá đảng viên, chi bộ cuối năm
3 4203/BYT-TCCB 23/07/2019 Bộ Y tế Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019