STT Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1 3713/QĐ-BYT 23/08/2019 Bộ Y tế Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động đối với Bệnh viện Mắt TW