Về việc tuyển sinh học viên  

Về việc tuyển sinh học viên đào tạo liên tục các khóa đào tạo tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương (Chi tiết tại file đính kèm)