Văn bản pháp quy 

CBVC tra cứu Văn bản pháp quy như sau:

1. Luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018
2. Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BVBMNN 2018
3. Luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019
3. Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH 2019 Luật viên chức
4. Nghị địnhh số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế

380 Go top