Mẫu cam kết Về việc thực hiện Quy tắc ứng xử; Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế; xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”, chất lượng hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân 

Mẫu cam kết Về việc thực hiện Quy tắc ứng xử; Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế; xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”, chất lượng  hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân cho khoa phòng và các nhân.

Link Dowload tại đây 

1. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực liện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"

2. Thông tư Quy định về quy tắc ứng xử của công chức. viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở ý tế

3. BẢN CAM KẾT (của khoa phòng) Về việc thực hiện Quy tắc ứng xử; Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế; xây dựng cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”, chất lượng hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân

4. BẢN CAM KẾT (của cá nhân) Về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của nhân viên y tế; Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân

 

3792 Go top

    Hướng dẫn khai bao y tế