Gói thầu mua sắm bổ sung găng tay dùng trong khám bệnh 

Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bổ sung găng tay dùng trong khám bệnh và phẫu thuật, áp giá trúng thầu của Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác năm 2021
    Hướng dẫn khai bao y tế