Hướng dẫn đăng ký, cài đặt ứng dụng kê khai Bảo Hiểm Xã Hội số (VSSID) 

Nhằm nâng cao chất lượng của công tác bảo hiểm xã hội, hỗ trợ cá nhân tham gia BHXH trong việc tra cứu tích hợp các thông tin như thẻ BHYT, quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.....trong năm 2021 BHXH Thành phố Hà nội triển khai việc áp dụng BHXH số VssID
    Hướng dẫn khai bao y tế