Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua Test xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2  

Phê duyệt nhà thầu có tên dưới đây trúng thầu gói thầu Mua Test xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 của Bệnh viện Mắt Trung ương chi tiết như sau:
    Hướng dẫn khai bao y tế