THÔNG BÁO : Gia hạn thời gian thu hồ sơ tuyến dụng nhân viên tiếp đón thuộc phòng Công tác xã hội 

Để tạo điều kiện cho nhiều ứng viên có cơ hội đăng ký tham gia ứng tuyến , cũng như để Bệnh viện lựa chọn những ứng viên phù hợp nhất cho vị trí công việc, Bệnh viện Mắt TW thông báo gia hạn thời gian thu hồ sơ tuyển dụng như sau:
Hướng dẫn khai bao y tế