Quyết định - Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Mắt Trung ương 2020. 

Quyết định - Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Mắt Trung ương 2020.
Hướng dẫn khai bao y tế