Bác sĩ đã từng gặp những ca bị biến chứng vì lạm dụng phẫu thuật lasik này như thế nào? Xin bác sĩ kể vài trường hợp điển hình.

Người gửi: xuân huy   |   Thời gian gửi: 24/11/2019 11:43
Trong: Các bệnh về mắt   |   Trả lời: 1   |   Lần xem: 30157
Chi tiết câu hỏi
Bác sĩ đã từng gặp những ca bị biến chứng vì lạm dụng phẫu thuật lasik này như thế nào? Xin bác sĩ kể vài trường hợp điển hình.

Bs Hoàng Cương

Hiệu chỉnh sai, khô mắt, biến chứng của vạt giác mạc là những biến chính lác đác có thể gặp. Một số bệnh nhân cận thị lại khi làm việc  bằng mắt bất kể ngày đêm, máy tính liên miên hay đến lúc có thai lại phải mang kính lại cũng là những ví dụ “ âm tính” về mổ LASIK…Thế nhưng trước mổ bạn đều đã được thông báo về điều đó rồi???

06/01/2020 06:52