Tuần thứ 17 - từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021
< Tuần 17 2021 >
Thứ Hai, Ngày 19/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A.308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

Giao ban tại Khoa, Phòng

Phổ biến, hướng dẫn: Quy trình phân luồng, sàng lọc và khám cách lý người tại BVMTW

Trưởng các Khoa, Phòng.

 

CBVC, người lao động  khoa phòng

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa CTM.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

14h00 – H.701

Giảng lýthuyết lớp điều dưỡng CK mắt khoá 43

CN. Nguyễn Phương Hoa

QLKH

HCQT

Học viên tham gia lớp học

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Cao học khoá 1 Trường ĐH Y dược, ĐHQG HN

TS. Trần Khánh Sâm

QLKH

HCQT

Học viên tham gia lớp học

Thứ Ba, Ngày 20/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

08h30 – A.308

Họp Hội đồng Thẩm định kế hoạch  đấu thầu gói thầu cung cấp văn phòng phẩm và dịch vụ vệ sinh Bệnh viện 2021 - 2022

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Thành viên Hội đồng

Giao ban tại Khoa, Phòng

Phổ biến, hướng dẫn:

  • Nội dung 5K trong phòng chống dịc Covid-19
  • “Quy trình xử lý khi có các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp điều trị tại khoa phòng” do các khoa phòng đã xây dựng và ban hành.

Trưởng các Khoa, Phòng.

 

CBVC, người lao động  khoa phòng

8h30 - BYT

Bảo vệ xếp hạng Bệnh viện

PGS.TS. Phạm Ngọc Đông

 

TCCB, KHTH, HCQT, VTKT, KSNK

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa Glôcôm .

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30

Kiểm tra Bệnh viện thường kỳ

Ths. Cát Vân Anh

P. ĐD

Các thành viên đoàn kiểm tra

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Cao học khoá 1 Trường ĐH Y dược, ĐHQG HN

TS. Nguyễn Quốc Anh

QLKH

HCQT

Học viên tham gia lớp học

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp điều dưỡng CK mắt khoá 43

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

QLKH

HCQT

Học viên tham gia lớp học

Thứ Tư, Ngày 21/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂL)

Thứ Năm, Ngày 22/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

10h00 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

 

13h30 – H.601

Giảng lý thuyết Nhãn khoa cơ bản

TS. Vũ Tuấn Anh

HCQT

BM

Học viên tham gia khóa học

15h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

KTS. Trần Tất Thắng

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

15h00 – A.308

Họp Tổ xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Thành viên Tổ xây dựng Quy chế

Thứ Sáu, Ngày 23/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKH

CBVC Trung tâm

Cả ngày

Kiểm tra Bệnh viện

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

KHTH

Đoàn kiểm tra BYT và Đoàn kiểm tra Bệnh viên

9h30 – H.601

Giảng lý thuyết Nhãn khoa cơ bản

TS. Phạm Thị Kim Thanh

HCQT

BM

Học viên tham gia khóa học

13h30 – H.601

Giảng lý thuyết Nhãn khoa cơ bản

TS. Hoàng Thị Thu Hà

HCQT

BM

Học viên tham gia khóa học

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp điều dưỡng CK mắt khoá 43

Ths. Nguyễn Minh Thi

QLKH

HCQT

Học viên tham gia lớp học

Thứ Bảy, Ngày 24/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Thứ Hai, Ngày 19/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A.308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

Giao ban tại Khoa, Phòng

Phổ biến, hướng dẫn: Quy trình phân luồng, sàng lọc và khám cách lý người tại BVMTW

Trưởng các Khoa, Phòng.

 

CBVC, người lao động  khoa phòng

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa CTM.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

14h00 – H.701

Giảng lýthuyết lớp điều dưỡng CK mắt khoá 43

CN. Nguyễn Phương Hoa

QLKH

HCQT

Học viên tham gia lớp học

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Cao học khoá 1 Trường ĐH Y dược, ĐHQG HN

TS. Trần Khánh Sâm

QLKH

HCQT

Học viên tham gia lớp học

Thứ Ba, Ngày 20/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

08h30 – A.308

Họp Hội đồng Thẩm định kế hoạch  đấu thầu gói thầu cung cấp văn phòng phẩm và dịch vụ vệ sinh Bệnh viện 2021 - 2022

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

Thành viên Hội đồng

Giao ban tại Khoa, Phòng

Phổ biến, hướng dẫn:

  • Nội dung 5K trong phòng chống dịc Covid-19
  • “Quy trình xử lý khi có các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp điều trị tại khoa phòng” do các khoa phòng đã xây dựng và ban hành.

Trưởng các Khoa, Phòng.

 

CBVC, người lao động  khoa phòng

8h30 - BYT

Bảo vệ xếp hạng Bệnh viện

PGS.TS. Phạm Ngọc Đông

 

TCCB, KHTH, HCQT, VTKT, KSNK

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa Glôcôm .

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30

Kiểm tra Bệnh viện thường kỳ

Ths. Cát Vân Anh

P. ĐD

Các thành viên đoàn kiểm tra

14h00 – H.601

Giảng lý thuyết lớp Cao học khoá 1 Trường ĐH Y dược, ĐHQG HN

TS. Nguyễn Quốc Anh

QLKH

HCQT

Học viên tham gia lớp học

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp điều dưỡng CK mắt khoá 43

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

QLKH

HCQT

Học viên tham gia lớp học

Thứ Tư, Ngày 21/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (10/3 ÂL)

Thứ Năm, Ngày 22/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

10h00 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

 

13h30 – H.601

Giảng lý thuyết Nhãn khoa cơ bản

TS. Vũ Tuấn Anh

HCQT

BM

Học viên tham gia khóa học

15h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

KTS. Trần Tất Thắng

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

15h00 – A.308

Họp Tổ xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Thành viên Tổ xây dựng Quy chế

Thứ Sáu, Ngày 23/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKH

CBVC Trung tâm

Cả ngày

Kiểm tra Bệnh viện

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

KHTH

Đoàn kiểm tra BYT và Đoàn kiểm tra Bệnh viên

9h30 – H.601

Giảng lý thuyết Nhãn khoa cơ bản

TS. Phạm Thị Kim Thanh

HCQT

BM

Học viên tham gia khóa học

13h30 – H.601

Giảng lý thuyết Nhãn khoa cơ bản

TS. Hoàng Thị Thu Hà

HCQT

BM

Học viên tham gia khóa học

14h00 – H.701

Giảng lý thuyết lớp điều dưỡng CK mắt khoá 43

Ths. Nguyễn Minh Thi

QLKH

HCQT

Học viên tham gia lớp học

Thứ Bảy, Ngày 24/04/2021

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Chủ nhật, Ngày 25/04/2021
Nội dung đang được cập nhật...
Hướng dẫn khai bao y tế