Thông báo Hội nghị Ngành Mắt năm 2019 

Hội nghị Ngành mắt năm 2019 dự kiến từ ngày 24/10 đến ngày 26/10/2019 tại Khách sạn Giao tế Trung Tâm Hội Nghị Diamond Palace, TP Vinh, tỉnh Nghệ An