Video - SHKH Tiếng Anh ngày 18/09/2019

Clinical Cases

Video - SHKH ngày 11/09/2019

Đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật điều trị liệt dây thần kinh IV tại BVMTW - TS. Trần Thị Chu Quý.

Video - SHKH ngày 04/09/2019 -

Choroidal Osteomas Mi Ha Thi Nguyen .MD Minh Thu Pham .MD.PhD Tung Quoc Mai .MD.PhD

Video - SHKH ngày 28/08/2019

Chỉ số thị trường trong đánh giá Bệnh Glocom (Visual field index - VFI ) TS.Bs Phạm Thị Kim Thanh Ths. Bs Bùi Thị Hương Giang
Trang 1 trong 2 1 2 > >>
Chúc mừng năm mới 2019