SHKH - Secondary Neovascular Glaucoma Due Tu Hemangioma of The Optic Nerve Head

Secondary Neovascular Glaucoma Due Tu Hemangioma of The Optic Nerve Head

Video - SHKH ngày 16/10/2019

Laser induced macular hole Ths.Bs Bui Viet Hung

Video - SHKH ngày 09/10/2019

Các loại ống sử dụng trong bệnh lý của lệ đạo Ths.Bs Nguyễn Hoàng Giang

Video - SHKH ngày 02/10/2019

Update on Pediatric Vitreoretinopathy Diagnosis and management

Video - SHKH ngày 25/09/2019

Gây mê an toàn cho phẫu thuật trong ngày

Video - SHKH Tiếng Anh ngày 18/09/2019

Clinical Cases

Video - SHKH ngày 11/09/2019

Đặc điểm lâm sàng và kết quả phẫu thuật điều trị liệt dây thần kinh IV tại BVMTW - TS. Trần Thị Chu Quý.

Video - SHKH ngày 04/09/2019 -

Choroidal Osteomas Mi Ha Thi Nguyen .MD Minh Thu Pham .MD.PhD Tung Quoc Mai .MD.PhD

Video - SHKH ngày 28/08/2019

Chỉ số thị trường trong đánh giá Bệnh Glocom (Visual field index - VFI ) TS.Bs Phạm Thị Kim Thanh Ths. Bs Bùi Thị Hương Giang
Trang 1 trong 3 1 2 3 > >>
Chúc mừng năm mới 2019