Thông báo - Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Mắt Trung ương.

Thông báo - Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Mắt Trung ương.

Quyết định - Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Mắt Trung ương 2020.

Quyết định - Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Mắt Trung ương 2020.

Thông báo - Kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Mắt Trung ương

Thông báo - Kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Mắt Trung ương

Điều chỉnh kế hoạch thời gian phỏng vấn

Điều chỉnh kế hoạch thời gian phỏng vấn

Kế hoạch thời gian phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2020

Kế hoạch thời gian phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo - Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Mắt Trung ương

Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Mắt Trung ương

Quy chế - Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Trung Ương

Quy chế - Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Trung Ương trực thuộc Bộ Y Tế

Thông báo - Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức 2020 của Bệnh viện Mắt Trung ương

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức 2020 của Bệnh viện Mắt Trung ương

Thông báo - Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức 2020 của Bệnh viện Mắt Trung ương

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức 2020 của Bệnh viện Mắt Trung ương
Trang 1 trong 2 1 2 > >>