Thông báo Tuyển sinh Lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt khóa 41

Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt khóa 41 như sau: Hình thức và chỉ tiêu đào tạo: Học viên học tập trung tại Bệnh viện Mắt TW liên tục trong 06 tháng (từ tháng 11/2019 đến tháng 06/2020), dự kiến khai giảng 9h00 ngày 08/11/2019. Chỉ tiêu đào tạo: 60 học viên.

Thông báo tuyển sinh lớp chuyên đề Phẫu thuật mộng ghép kết mạc rìa tự thân khóa 12

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2019 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý khoa học và đào tạo sẽ tổ chức lớp chuyên đề Phẫu thuật mộng ghép kết mạc rìa tự thân khóa 12 (từ tháng 07 – 10/2019).

Thông báo Tuyển sinh các chuyên đề thuộc lớp Chẩn đoán hình ảnh khóa 1

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2019 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo đã tổ chức khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh khóa I vào ngày 20/05/2019, khóa học bao gồm 5 học phần và kéo dài trong thời gian 4 tháng (từ tháng 05 – 09/2019).

Thông báo Tuyển sinh lớp chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh khóa 1

Theo kế hoạch đào tạo Nhãn khoa năm 2019 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo tổ chức lớp chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh khóa 1 (từ tháng 05 – 08/2019).

Thông báo tuyển sinh lớp chuyên đề Glôcôm cơ bản khóa 2

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2019 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sẽ tổ chức lớp chuyên đề Glôcôm cơ bản khóa 2 (từ 27/05 – 28/06/2019).

Thông báo Tuyển sinh khóa đào tạo trên máy mô phỏng Simulator

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2019 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo tiếp tục chiêu sinh liên tục khóa đào tạo trên máy mô phỏng simulator.

Thông báo Tuyển sinh lớp Phẫu thuật phaco cơ bản khóa 18

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2019 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sẽ tổ chức lớp chuyên đề Phẫu thuật phaco cơ bản khóa 18 (từ tháng 04 - 10/2019).

Thông báo tuyển sinh lớp chuyên đề Phẫu thuật mộng ghép kết mạc rìa tự thân khóa 11

Theo kế hoạch đào tạo Nhãn khoa năm 2019 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sẽ tổ chức lớp chuyên đề Phẫu thuật mộng ghép kết mạc rìa tự thân khóa 11 (từ tháng 03 – 06/2019).

Kế hoạch đào tạo năm 2019 của Bệnh viện Mắt Trung Ương

Theo kế hoạch đào tạo của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2019, các khóa học được dự kiến tổ chức theo thời gian đã được sắp đặt, đồng thời dựa vào nhu cầu và số lượng đăng ký của học viên.

THÔNG BÁO v/v tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa Mắt khóa 40

Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt khóa 40 như sau: Hình thức và chỉ tiêu đào tạo Học viên học tập trung tại Bệnh viện Mắt TW liên tục trong 06 tháng (từ tháng 03/2019 đến tháng 09/2019), dự kiến khai giảng 9h00 ngày 22/03/2019. Chỉ tiêu đào tạo: 60 học viên.
Trang 1 trong 3 1 2 3 > >>
Chúc mừng năm mới 2019